ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

รวมภาพกิจกรรมกัมมัฏฐานเด็กโรงเรียนวัดพุน้อย ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี (วันที่ 18 ธันวาคม 2551 )

ภาพบรรยายกาศโดยรวมงานกิจกรรมกัมมัฏฐานเด็ก โรงเรียนวัดพุน้อย ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 ร่วมจัดโดยโรงเรียนวัดพุน้อยและสถานปฏิบัติธรรม สุธัมมสถาน