ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

คำสอนหลวงปู่ เรื่อง ธรรม ๑๐๘

 

ธัมม ๑๐๘ หรือกรรม ๑๐๘ นี้เป็นหลักสอนตนแบบง่ายๆ ที่เรียกว่า ๑๐๘ ก็เพราะมันมีลักษณะอาการมากประมาณได้ว่า ๑๐๘ ลักษณะ แต่จริงแล้วมีอยู่เพียงสามตัวการเท่านั้นเอง

สามตัวการคือ อายตนะ ๑๒ - ๑ กรรม ๓ - ๑ และ กาล ๓ -๑

อายตนะ ๑๒ คือ ตา เห็น รูป ,หู ได้ยิน เสียง ,จมูก ได้รับ กลิ่น , ลิ้น ได้รับ รส , กาย ได้รับรู้ สัมผัส ,ใจ(จิต) รับรู้ อารมณ์ ทั้งหมด ๖ คู่ ๑๒ อายตนะ

กรรม ก็มี ๓ อย่างคือ กายกรรม คือสร้างกรรมด้วยกาย วจีกรรม คือสร้างกรรมด้วยวาจา มโนกรรม คือสร้างกรรมด้วยความคิด

กาล ก็มี ๓ อย่างเหมือนกันคือ อดีตกาล ปัจจุบันกาล และ อนาคตกาล

เมื่อนำทั้งสามมาควบรวมกันแล้วก็จะได้ ๑๐๘ อาจจะงงในบางคนแต่ก็เป็นธรรมดา เอาอย่างนี้ลองมองตามพิจารณาตามนะ

อายตนะ ๑๒ มีอยูู่ ๑๒ แต่ละตัวก็ทำหน้าที่สร้างกรรม เช่น ตา แม้จะหลับตาก็ยังสร้างกรรม เหตุเพราะมีสัญญามาแต่อ้อนแต่ออกแม้จากจิตที่ติดมาแต่อดีตกาล ด้วยอำนาจแห่งจิตจึงสร้างรูปขึ้นจากสัญญา ถ้าดีก็สอนตน ถ้าชั่วก็ทำร้ายผู้อื่นหรือแม้กระทั่งตนเองและหมู่ญาติ อย่างนี้ได้เห็นอยู่ตลอดในชีวิตจริง

ฉะนั้น อายตนะ ๑๒ ก็ทำกรรมทั้ง ๑๒ แล้วทำด้วย กาย ก็แค่ ๑๒ ถ้าด้วยวาจาด้วยก็ เป็น ๒๔ คืออะไร เช่น ตาเห็น คิดเองแล้วเอาไปพูดต่อ ก็เป็น ๓ คือตาเห็น คิดชั่ว แล้วพูดชั่ว ครบ กายกรรม มโนกรรม วจีกรรม วันนี้ทำ แล้ววันรุ่งก็ทำ แล้ววันรุ่งก็ทำ ก็ครบ ๓ กาล มันก็เป็น ๙ นี่แค่ หนึ่งอายตนะ ยังทำได้ถึง ๙ แล้ว ๑๒ อายตนะละ มันก็จะเป็น ๑๐๘

๑๐๘ นี้มาจากไหน ก็ ๑๒ คูณด้วย ๙ ก็เท่ากับ ๑๐๘

รู้แล้วได้อะไร ถ้ารู้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก็จะสามารถเห็นพฤติกรรมของตัวเอง เห็นพฤติกรรมของคนอื่น แล้วจะแก้ไขตัวเองได้ไหม ได้แน่ถ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะตัวเจ้าของจะรู้เลยว่าทั้งหลายทั้งมวลมันมาแต่สัญญาจึงก่อให้เกิดเวทนา

เพราะมีสัญญาและมีเวทนาอันเกิดแต่สัญญาและกรรมทั้ง ๑๐๘ การจะแก้ไขก็ต้องไปดับสัญญาและดับเวทนา เพราะเจ้าสองตัวนี้มันก่อให้เกิดอารมณ์ อิฏฐารมณ์ และ อนิฎฐารมณ์ คือ สุขใจ และ ทุกข์ใจ สุขใจก็ทำให้หลง ทุกข์ใจก็ทำให้โกรธ ทั้งหลง และ โกรธ นี้เป็นเหตุให้โลภ ตามอภิธรรม อกุศลมูลจิตมี ๑๒ เป็น โลภตั้ง ๘ เป็นหลงเพียง ๒ เป็นโทสะอีก ๒

ฉะนั้น โลภ จึงแสวงหา ได้มาก็ หลง ปกป้องป้องกันใครเข้าใกล้ใครแตะต้องก็โกรธ มีโทสะ ที่สุดก็ทำร้ายทำลายและเข่นฆ่าในที่สุด คนไม่มีธัมมย่อมไม่เข้าใจธัมมในความเป็นจริง จึงติดกับดักตนเอง คนรู้ก็มองเห็นจิตเหล่านี้รู้เท่าทัน

แล้วจะดับถึงที่สุดได้ไหม

ได้ ง่ายนิด ก็ดับความโกรธ ดับโทสะ ดับความคิดชั่วร้าย ความคิดอันเป็นสัญญาแต่อดีตที่ทำให้ทุกข์ น้อยเนื้อต่ำใจ เกิดความไม่พึงใจจนพยาบาทที่สุดก็ทำร้ายเข่นฆ่า ถ้ารู้แล้วดับโกรธได้ ธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายอกุศลก็ดับได้

สัญญาเวทยิตนิโรธ ต้องดับโกรธเสียก่อนจึงจะทำได้.....

 

บุญรักษา