ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

ประมวลภาพ งานทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสุธัมมาราม ปี ๒๕๖๒

 

ประมวลภาพ งานทอดกฐิน " วัดป่าสุธัมมาราม " อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ( วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ )