ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

ธัมมะออนไลน์จากหลวงปู่ ตอน เตือนสติกันอีกครั้งช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ ชาวไทยเรานิยมกลับบ้านเกิดเพื่อพบหมู่ญาติกราบแม่พ่อปู่ย่าตายาย และเข้าวัดทำบุญทำกุศลปล่อยนกปล่อยปลาบริจาคทรัพย์ ใช้แรงกายสติปัญญาช่วยเหลือเกื่อกูลเพื่อเป็นทาน ทุกสรรพสิ่งที่ทำดีล้วนเป็นเครื่องหนุนนำให้ได้รับผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปจนหาที่สุดมิได้ การทำชั่วก็เช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญคือขณะที่ทำนั้นมีจิตตั้งไว้ที่ไหนกระทำด้วยขณะจิตใด นี้เป็นสาระสำคัญ

การทำกุศลทานที่จะส่งผลมากนั้นต้องประกอบด้วย:-

๑) กุศลจิต ยิ่งสละให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งส่งผลมากถึงมากที่สุด

๒) ชวนจิต คือเห็นหรือได้ยินรับรู้มาก็ตั้งมั่นทันที ไม่รอช้าไม่ผลัดผ่อน ไม่คิดดูก่อน ไม่อ้างเหตุ ไม่ต่างๆเพื่อจะหลบหลีกเลี่ยงแล้วค่อยตัดสินใจ นี้เรียกว่า"ชวนจิต" ยิ่งมีเหตุมากยิ่งส่งผลช้าถึงขนาดต้องข้ามภพข้ามชาติกันเลยละ (ศึกษาเรื่องภพชาติที่เคยบรรยายแล้ว)

๓) ขณะจิต แม้จะผ่านเหตุต่างๆมามากมาย แต่เมื่อลงมือทำกุศลก็ละทิ้งเรื่องทั้งหมดแล้วตั้งจิตมั่น จาคะสละเป็นทานบารมีหาที่สุดมิได้ นี่ก็ช่วยได้

การสร้างกุศลทานที่จะให้ได้ผลมากที่สุดก็คือลืมให้หมดว่าได้ทำไว้ที่ไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหน เพราะกุศลที่ทำไว้แล้วนั้นจะดำเนินไปตามธัมมของกุศลโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาฉุดรั้งให้ต้องมีแรงเสียดทานแรงฝืดให้ต้องฝืนจนล่าช้า

ตัวอย่างเช่น บางคนทำทานไว้แล้วด้วยปีติสุขใจ ครั้นนานไปเกิดไม่พอใจจึงนึกเสียดายแล้วเลิกละไม่ทำ ไปหาที่ใหม่แล้วก็ทุกข์ใจบ่นท้อต่อว่าในทานของตนเองที่ทำไว้ดีแล้ว นี่ก็คือการฉุดรั้งกุศลทานของตนเองที่ทำไว้แล้ว ไม่นานก็เป็นเช่นเดิมอีก เกลียดไม่พอใจในบุคคลนั่นเท่ากับทำร้ายตนเอง

ทานทำไว้ดีแล้ว วัตถุทานเป็นเพียงส่วนประกอบ ถวายข้าวพระ พระจะขบฉันหรือไม่ ขบฉันเมื่อไร จะแจกให้ใคร จะทิ้งเสีย นั่นไม่ใช่เรื่องของเรา เราได้กระทำสำเร็จแล้วจบแล้ว ส่วนผู้รับพิจารณาแล้ว ละเอียดหรือไม่ละเอียดด้วยจิตเช่นไรหยาบหรือเมตตามหาศาลสละทานเหล่านั้นไป ผู้กระทำย่อมได้รับผลตามแต่จิตตน เราได้แล้วจบแล้ว จงมองในมุมที่ดีว่าทานของเราเดินทางต่อแล้วได้ทำหน้าทีแล้ว อย่าไปขวาง ต้องเร่งขัดเกลาทางเดินของทานที่เราทำให้ได้เดินทางไปจนหาที่สุดมิได้ จึงจะมีผลมากต่อเรา

เอาไว้พิจารณานะทั้งที่จะทำใหม่และที่ทำไว้แล้ว กระทำจิตให้ดีตั้งจิตให้ตรงจุดรื้อขุดสันดาน(วาสนา)ของเรามาปัดเป่าชำระล้างให้สะอาด แล้วสิ่งที่เคยพลาดก็ย่อมแก้ไขได้ ถ้าฉลาดในปัญญา

บุญรักษา

หลวงปู่