ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

ประมวลภาพ งานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าสุธัมมาราม ปี ๒๕๖๓

ประมวลภาพบรรยากาศงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาแปดเหลี่ยมและธัมเมกขสถูปจำลอง วัดป่าสุธัมมาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

พุทธศาสนิกชนผู้ใจได้ร่วมกันทอดผ้าป่าถวายแก่หลวงปู่กิตติญาโณ และได้นำปัจจัยทำบุญยอดรวมทั้งสิ้น ๘๘,๒๗๖ บาท ขึ้นถวายพร้อมๆกันในงานครั้งนี้