ไขปัญหาธรรมบนเว็บบอร์ด

การสร้างกรรมด้วยชวนะจิตดวงที่หนึ่ง

 

การสร้างกรรมด้วยชวนะจิตดวงที่หนึ่ง

ถ้าเป็นจิตที่ดี คิดดี ใฝ่ดี ตั้งใจดี เห็นผลของกรรมที่จะตามมา เชื่อในสิ่งที่มีผู้เตือน แนะนำ สอนสั่ง นี้เป็นกลุ่มของ"บัณฑิต"

ส่วนผู้ที่มีจิตทราม คิดชั่ว คิดเลว ดื้อ ด้าน ไม่เชื่อในสิ่งที่มีผู้เตือน แนะนำ สอนสั่ง ถึงผลกรรมที่จะตามมา นี้เป็นกลุ่มของ"พาล" เป็นอันธพาล คือพาลทุกเรื่องราว พาลไม่รู้จบไม่ลดละที่จะมุ่งมั่นทำความชั่วเพื่อเอาชนะ ใครสอนใครเตือนก็ไม่ฟังไม่รับรู้ไม่ยอมแก้ไข กล่าวร้ายโทษแต่ผู้อื่นไม่ยอมหันมองคนเอง

คนกลุ่มหลังมีมากมายมหาศาล จึงพระพุทธศาสดาตรัสสอนไว้ว่า

"เมื่อตายเพราะกายแตก การจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุสนั้นเป็นเรื่องยาก ที่จะได้เกิดเป็นเทวดาเป็นเรื่องที่ยากกว่าแทบเป็นไปไม่ได้ แต่การที่ตายเพราะกายแตกแล้ว"จิต"ของเจ้าของจะได้โอกาสไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นั้นเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าสิ่งใด"

ทุกวันนี้เราจะสังเกตุเห็นได้ไม่ยากว่า หมู่ญาติ มิตร คนรู้จักมักคุ้น เมื่อตายไปแล้วก็กลับมาเกิดอยู่ใกล้ๆ แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเสียเป็นส่วนมาก ที่จะมาเกิดเป็นคนเป็นหมู่ญาติมีน้อยยิ่งนักแทบจะหาไม่ได้กันเลยละ นี่ก็เพราะการสร้างกรรมด้วย"ชวนะจิตดวงที่หนึ่ง"

ลองศึกษา "ธรรมเก้าประการอันเกิดแต่ความทะยานอยาก" ที่หลวงตาเคยชี้แนะแจกแจงไว้แล้ว

บุญรักษา