ถาม - ตอบปัญหาธรรมหลวงปู่ :สภาวะธรรม

ผู้ปฏิบัติ : สภาวะธรรมต่างๆ  เกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้  เมื่อเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง  ก็สามารถถ่ายทอดได้ใช่มั๊ยเจ้าค่ะ

หลวงปู่ :  ขอยกตัวอย่างลูกศิษย์ชื่อเจ

เจไม่เคยฝึกสะจิตตะปะริโยทะปะนัง สภาพธรรมต่างๆ  ก็ยังมีอยู่ครบ  เจสามารถทำความเพียรได้สูงเมื่อวาระสุดท้าย  เนื่องจากเคยเห็นสภาพวาระสุดท้ายของตัวเองก่อนแล้วหลายปี

อย่างที่เคยสอนแล้ว  สภาพธรรมต่างๆ  ในช่วงต่างๆ  เกิดได้ตลอดเนื่องจากมันไม่เคยถอนออก

จึงไม่ใช่ทำที่สุดแห่งทุกข์  จะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้น มีเพียงสะจิตตะฯไปเรื่อยๆ  อย่างที่สอนแล้ว  สภาวะที่เกิดขึ้นมากก็เพื่อกดดันให้วินิจฉัย  เรียนรู้และวิเคราะห์สภาวะธัมมให้เข้าใจ จะได้ประโยชน์มาก

จากนี้สภาวะจะคลายลงเมื่อเข้าใจและปรับแก้ไขไปตามความปรารถนาของจิตนั้น  เป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่า  " ปัจจัตตัง "

จากสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทำให้ได้เรียนรู้ว่า  เรื่องทรงเจ้าเข้าผีเป็นเรื่องของสภาวะจิตที่ไม่พร้อม  ถ้าจิตพร้อมมีสติ  เราเป็นผู้ควบคุมจิตของเราเอง  ไม่เป็นไปตามจิตที่เข้ามาครอบงำพลังงาน  ถ้าเราไม่มีสติหรือเผลอสติก็จะส่งผล  ไม่ว่าใครๆ  ความมีสติจึงสำคัญยิ่ง  เมื่อถูกสภาวะพลังงานอื่นมาครอบงำบวกกับสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม  จึงถูกเข้าแทรกแซงง่ายกว่า

ถ้ากายพร้อมจิตพร้อม  เราก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  และสามารถเรียนรู้ได้จากสภาวะธรรมที่เข้ามา  ทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ  ได้  และเมื่อนำมาวินิจฉัยเราจึงรู้และเข้าใจคำว่า  " ปัจจัตตัง "  ได้อย่างแท้จริง  ตราบที่ยังไม่ปัตจัตตัง  การถ่ายทอดก็ย่อมผิดไปจากความเป็นจริง  ไม่เป็นปรมัตถธรรม

 

บุญรักษา