คำสอนหลวงปู่ : อุปกิเลส 16

จิตเศร้าหมองได้เพราะอุปกิเลสที่จรมา

และจิตจะกลับผ่องแผ้วได้ก็ด้วยอุปกิเลสที่จรมานั้น

คิดถูกก็เป็นสุข  คิดผิดก็เป็นทุกข์

อุปกิเลส  16  ประการ

1.  ความเพ่งเล็งอยากได้ไม่เลือกที่

2.  ความพยาบาท

3.  ความโกรธ

4.  ความผูกใจเจ็บ

5.  ความลบหลู่บุญคุณ

6.  ความตีเสมอ

7.  ความริษยา

8.  ความตระหนี่

9.  ความเจ้าเล่ห์

10.  ความโอ้อวด

11.  ความหัวดื้อ  ถือรั้น

12.  ความแข่งดี

13.  ความถือตัว

14.  ความดูหมิ่น

15.  ความมัวเมา

16.  ความประมาทเลินเล่อ

 

บุญรักษา