คำสอนหลวงปู่ : เพียรข่มอบรมไป สว่างใจเกิดได้เอง

การอบรมจิตต้องมีขั้นตอน

ศีล  อบรม  สมาธิ

สมาธิ  อบรม  จิต

จิต  อบรม  ปัญญา

หมายความว่า ให้รักษาศีลให้ได้ก่อน จึงจะมีสมาธิในทางถูกทางธัมม   เมื่อมีสมาธิในทางธัมมแล้ว  จิตก็จะคลายกิเลส นี้จึงเรียกว่า " เพียรข่มอบรมไป สว่างใจเกิดได้เอง "

เมื่อจิตคลายกิเลสได้  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก็จะทำให้จิตสว่าง ละวางได้  มีความคิดที่เป็นฝักฝ่ายดีได้มากขึ้นเรื่อยๆ  จนจิตเข้าถึงอุเบกขา  คือ รู้คุณรู้โทษของธรรมทั้งปวง นั่นแหละจิตที่รู้จักแยกแยะดีชั่วจึงจะสามารถเดินสายกลางได้ จึงเรียกว่า จิตอบรมปัญญา ปัญญานี้คือปัญญาในทางธัมม  มิใช่ปัญญาอันเป็นธรรมดาของมนุส มีความพ้นจากมนุษย์ทั้งห้า

 

บุญรักษา